Danh muc thiet bi day hoc THCS .doc

Địa lý.xls

 Lịch sử.xls

 Mĩ Thuật.xls

 Nhạc.xls 

Tranh hóa học.xls

 Tranh sinh học .xls 

Tranh sinh học được cấp thêm 2012-2013.xls

 Tranh toán 8.xls